Náhrobek dělostřelce

2016

V areálu vrouteckého kostela sv. Jana Křtitele se dochovalo zhruba 60 náhrobků. Nejvyšší a nejmonumentálnější náhrobek patřil kapitánu dělostřelectva rakouské armády z roku 1840. Jelikož byla tato památka vytesána z měkkého pískovce, za 175 let byla již ve velmi vážném stavu. Hrozil její nenávratný zánik. Muselo se jednat rychle.

Obnovu náhrobku provedla restaurátorka pí Kynclová ze Stradonic. Pro pokročilý rozpad kamane se bohužel už nepodařilo zachránit středovou jehlanovitou část, která musela být nahrazena. 1. dubna 2014 byl náhrobek přemístěn jeřábem Fandy Hrdličky do ateliéru, kde probíhal celý restaurátorský proces. Návratu na původní místo se náhrobek dočkal přesně o rok později, v dubnu 2016.

Nezaháleli jsme. Podařilo se nám v tomto mezičase z matriky zemřelých zjistit, že kapitán Jacob Kiehl zemřel v 71 letech na tuberkulózu. Oproti různým doměnkám, bydle v Sadové ulici čp. 71. Z dochovaného nápisu na náhrobku je patrné, že jej nechala zhotovit jeho žijící manželka.

V rámci Noci kostelů 10. června 2016 byl náhrobek slavnostně předán veřejnosti a posvěcen páterem Aleksandrem.

Financování obnovy náhrobku: Město Vroutek 75000 Kč, Nadace VIA 45000 Kč, Nadace OF 30000 Kč a spolek Budíček 35000 Kč
Děkujeme všem dárcům!

Comments are closed