Mapování drobných památek Podbořanska

2016

Centrální evidence drobných sakrálních památek zatím neexistuje. Avšak bez základního seznamu nelze ani dané památky opravit! Během roku 2015 tak naši dobrovolníci začali s mapováním v katastru města Vroutek na základě srovnání historických map se současnou situací terénu. Zaznamenali jsme jejich počet a současný stav.

Taková evidence je potřebná za celý mikroregion Podbořanska. Proto jsme během roku 2016 rozběhli iniciativu – zmapování drobných památek Podbořanska. Přidat se může každý!

Comments are closed