Křížky v Mlýncích a Skytalech

2016

V roce 2016 podpořila Nadace VIA projekt spolku Budíček Obnova křížků: navázání dialogu v Mlýncích a Skytalech. Projekt si dal za cíl prostřednictvím opravy dvou místních památek navázat dialog v rámci místní komunity – vytvořit prostor pro sousedský dialog ze kterého by vzešlo, co dalšího by rádi v místě svého domova změnili k lepším a co by posílilo jejich sousedské vztahy.

Obnova probíhala od dubna do srpna 2016. Z archivu se nám podařilo získat původní nápis na mlýneckém kříži! Oslovili jsme místní s prosbou o jejich vzpomínky, fotky a drobný finanční příspěvek. Zadařilo se! Našlo se torzo původního litinového kříže a vybralo se 5000 Kč. V rámci mše sv. Markéty posvětil skytalský křížek páter Řezáč. Následovalo sousedské posezení, kde jsme s místními uskutečnili debatu o budoucnosti Skytal. Mlýnecký křížek posvětil o první zářijovou sobotu páter Alexander.
Financování: 40000 Kč Nadace VIA a Plzeňského Prazdroje, 6000 Kč dary občanů, 5000 Kč spolek Budíček

Comments are closed