Křížek ve Vrbičce a boží muka u Valova

2017

V říjnu 2016 získal spolek od Nadace Občanského fóra grantový příspěvek na opravu božích muk u Valova 20000Kč a příspěvek na obnovu křížku ve Vrbičce 10000Kč. Tyto příspěvky tvoří první třetinu předpokládaných nákladů na opravu. Hledáme tedy další možnosti financování oprav těchto památek.

Přispět na jejich opravy můžete na účet spolku 2500383019/2010

Comments are closed