Okrášlení skruží u silnic Vroutecka

2017

Napříč vrouteckým katastrem se pod povrchem táhne produktovod společnosti ČEPRO a.s.. Na povrchu jsou z něj patrné především tyto betonové skruže, které tu „straší“ posledních 30 let. Podle toho také vypadají… Proto jsme oslovili společnost ČEPRO s žádostí o jejich okrašlení formou bílého nátěru a místo štěrku vysázení odolných rostlin.

Velké díky patří výrobnímu družstvu DETECHA z Nového Města nad Metují, které podpořilo tuto akci jejich nátěrovou hmotou IZOBAN určenou speciálně na betonové povrchy. Takže na jaře 2017 vyrazíme se štětcem a lopatkou do akce! 🙂

Comments are closed