Náhrobky ožívají

2015

Podařilo se! Získali jsme grant MMR na obnovu poničených náhrobků u kostela. Zrušený hřbitov vrouteckých obyvatel byl desítky let rájem opilců a vandalů. Každý náhrobek byl rozvalený nebo poškozený. Dali jsme se do práce a náhrobky očistili. Byla to nesmírná dřina, která trvala celé měsíce. Vyklučení pařezů, tahání těžkých náhrobků, uložení obrub, návoz kačírku,… Sáhli jsme si na dno sil, pomohla nám opět družina. Ale zvládli jsme to!

Také se začalo s obnovou největšího náhrobku – důstojníka rakouské armády, paní restaurátorkou Kynclovou. Měli jsme radost, že jsme mohli vrátit ztracenou pietu a důstojnost našim předkům. Jelikož náhrobky zabírají malou část celého areálu, zbývá mu najít novou funkci a obnovit jej tak, aby sem opět chodili děti z vedlejší družiny i místní občané.

 

Comments are closed